Pembekal Terubuk Masin Samarahan (Sarawak)

Company Name: Pembekal Terubuk Masin Samarahan (Sarawak)

Address: Block 2, Unimas Staff House, 94300 Samarahan, Sarawak.

Person Contact: Faizal (Cabong) or Azzmi (Mii)

Mobile: 013 571 3917 & 014 682 6971

Leave a Reply