KPDNHEP

Mengenai KPDNHEP
Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna ditubuhkan pada 27 Oktober 1990.
Matlamat penubuhan Kementerian adalah untuk menggalak pembangunan perdagangan dalam negeri yang beretika dan melindungi kepentingan pengguna.

KPDNHEP
Penubuhan Kementerian

* Kementerian Perdagangan Dalam Negeri Dan Hal Ehwal Pengguna ditubuhkan pada 27 Oktober 1990.
* Matlamat penubuhan Kementerian adalah untuk menggalak pembangunan perdagangan dalam negeri yang beretika dan melindungi kepentingan pengguna.

Bidang Tugas dan Fungsi

* Pengawalseliaan perdagangan dalam negeri melalui :-
o Penentuan dan pemantauan harga barang-barang perlu;
o Perlesenan dan pengawalan pengeluaran, pengedaran dan penjualan barang-barang perlu.
* Hal ehwal perlindungan pengguna
* Urusan berkaitan harta intelek, meliputi hakcipta, cap dagangan, paten dan rekabentuk perindustrian
* Perlesenan bagi penjualan dan pengedaran barangan petroleum dan petrokimia
* Penyelarasan dasar; peraturan dan aktiviti-aktiviti berkaitan keselamatan industri petroleum, petrokimia dan gas
* Pelesenan urusniaga jualan langsung
* Membanteras penyelewengan dalam perdagangan
* Perlaksanaan peraturan timbang dan sukat
* Pendaftaran dan penyeliaan syarikat dan syarikat-syarikat amanah
* Pendaftaran dan penyeliaan perniagaan-perniagaan
* Penggubalan dan pengkajian dasar dan strategi berkaitan pembangunan perdagangan dalam negeri, kepenggunaan dan harta intelek

FOR MORE INFORMATION :- KPDNHEP

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.